982 asylsøkere til Norge i første halvår

 
Foto: Al Jazeera
Det kom 982 asylsøkere til Norge første halvår i år. Ikke siden 1997 har ankomsthallene vært så lave i første halvår.

Pilene fortsetter å peke nedover for asyltilstrømmingen. l løpet av årets første halvår i år har det vært en nedgang på 13 prosent i antall asylsøknader til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Den største gruppen kommer i år fra Syria, deretter er Tyrkia og Eritrea på plassene under, viser halvårsstatistikken til Utlendingsdirektoratet (UDI). Totalt er det kommet asylsøknader fra borgere fra rundt 80 ulike land til Norge.

267 av asylsøkerne i år er barn og unge under 18 år. Av disse oppga 65 av dem at er de enslige mindreårige. 58 prosent av asylsøkerne i år er gutter eller menn.

Til sammenligning har det kommet vel 10.000 asylsøkere til Sverige i år. Norge får altså under 10 prosent så mange asylsøkere som svenskene.

Ved utgangen av juni bodde det 3.055 personer på asylmottak. En tredel av beboerne venter på svar på søknad.

Men tallene for familiegjenforening er på nivå med fjoråret. Så langt i år har 5.687 såkalte tredjelandsborgere, som er statsborgere utenfor EU/EØS, har fått tillatelse til familiegjenforening eller etablering med et familiemedlem i Norge. Det er 80 flere enn i fjor.

I tillegg er det kommet rundt 20.000 arbeidsinnvandrere til Norge i år fordelt på 14.000 fra EU/EØS-området og 6.000 fra resten av verden.

(©NTB)