SV stemte mot eget forslag om Israel-boikott i Eurovision

– Når regjeringen ikke kan instruere NRK i redaksjonelle spørsmål, vil vi heller ikke gi NRK underforståtte hint om hvordan NRK bør stille seg i en sak, sier Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).
Foto: regjeringen.no
Regjeringen kan ikke instruere NRK til boikott, mener et samlet Storting. SV ville utestenge Israel på grunn av Gaza-krigen. Israel har godtatt å endre bidraget fra «October Rain» til «Hurricane»... 

Stortinget stemte tirsdag over SVs representantforslag om mulighet for utestengelse av Israel fra Eurovision Song Contest.

Nær 300 norske artister har skrevet under på et opprop med krav om at landet skal utestenges på grunn av krigen i Gaza. 

Israel deltar i finalen i Malmö tidlig i mai med sangen «Hurricane» fremført av Eden Golan. Det etter å ha gått med på å moderere sangteksten og endre tittelen fra «October Rain».

Hamas sitt angrep på Israel skjedde 7. oktober 2023, og krigføringen og drapene på sivilbefolkningen i Gaza har pågått siden. 

SV-leder Kirsti Bergstø annonserte først på sin Facebook-side at partiet ville fremme forslag om å be regjeringen instruere NRK om utestengelse. Og viste til at underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, sa dette må regjeringen og Stortinget eventuelt beslutte.

– NRK som en nasjonal allmennkringkaster kan ikke ta initiativ til en kulturboikott av et land, sier Halvorsen til NRK.

– Bidrag preget av krigen

Representantforslaget fra SVs medlemmer Ingrid Fiskaa, Kathy Lie, Kirsti Bergstø og Marian Hussein ble moderert noe fra Bergstøs Facebook utspill:

– Stortinget ber regjeringen gjøre det klart overfor NRK at de står fritt til å jobbe for en utestengelse av Israel fra årets finale i Eurovision Song Contest, står det i forslaget.

Partiet er klare på at Israels bidrag er politisk. I innstillingen fra familie- og kulturkomitéen viser representant Kathy Lie til at:

– Den israelske nasjonale finalen var også svært preget av den pågående krigen, inkludert både dommere og deltagere i militæruniform, og promotering av det israelske forsvaret.

SV har siden fått kritikk både for å ville instruere NRK og for å sløse med Stortingets ressurser.

Saksordfører Tage Pettersen (H) innledet i plenum med dette er «debatten om saken som ikke lenger er en sak». 

Og videre:

– SV snakker ofte varmt om armlengdes avstand-prinsippet, ikke minst i en tidligere debatt i dag. Når vi ser utspill som dette, virker det som at prinsippet må vike når eget politisk syn ikke deles av andre – denne gangen NRK. Det er beklagelig, da det nettopp er i slike saker det er ekstra viktig at media og kulturutøvere selv skal få lov til å definere hva de mener er viktig, og hva de mener er riktig.

Underforståtte hint

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) er glad for at komitéen har innstilt på ikke å vedta representantforslaget.

– Når regjeringen ikke kan instruere NRK i redaksjonelle spørsmål, vil vi heller ikke gi NRK underforståtte hint om hvordan NRK bør stille seg i en sak, sier Jaffrey fra talerstolen.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen har vært klar på at beslutningen om å delta i Eurovision er NRKs og hennes beslutning. 

– NRK som redaktørstyrt medium har ikke tradisjon for å ta til ordet for boikott, sier hun i Kringkastingsrådets møte 18. januar.

Beklager

SV endte til slutt med å stemme mot sitt forslag. Og vedtaket var også enstemmig. 

– Jeg vil først starte med å beklage. I kampens hete kom vi i skade for å si at NRK burde instrueres til å be om utestengelse av Israel fra Eurovision, sier Kathy Lie fra talerstolen.

Og videre: 

Selv om vi mener at EBU ikke burde invitere et land som driver med folkemord, til festen, mener vi ikke at Storting eller regjering skal eller kan instruere NRK.

SV mener nå saken er avklart. 

– Vi er veldig fornøyde med at statsråden tydelig fastslår at NRK som uavhengig kringkaster selvsagt fatter beslutninger om hvilke saker de ønsker å løfte til Den europeiske kringkastingsunion, EBU. 

Island annonserte tidligere at de ville boikotte finalen i Malmö, men har nå besluttet å delta.

Israel var det første ikke-europeiske landet i Eurovision Song Contest i 1973. Israel har vunnet finalen fire ganger, sist i 2018.