Flyktningvedtak sendes til Statsforvalteren for lovlighetskontroll

Statsforvalteren skal bestemme om vedtaket i Drammen kommunestyre om å kun ta inn ukrainske flyktninger er lovstridig.
Foto: Wikimedia Commons
Kommunestyret i Drammen opprettholdt det omstridte flyktningvedtaket tirsdag, og saken oversendes nå til Statsforvalteren for lovlighetskontroll.

Statsforvalteren i Oslo og Vikten skriver at de tar sikte på å gjennomføre lovlighetskontrollen innen tre uker fra de mottar saken fra kommunen.

– Vi tar sikte på å gjennomføre lovlighetskontrollen innen tre uker fra vi mottar saken fra kommunen, ifølge Statsforvalteren.

Opposisjonen i Drammen la ned krav om lovlighetskontroll. Før saken sendes til Statsforvalteren for en slik kontroll, måtte kommunestyret stemme over saken på nytt.

I formannskapet i februar foreslo flertallspartiene Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet at Drammen kun ønsker å ta imot ukrainske flyktninger. 29 stemte for, mens 28 stemte mot.

Tirsdag stemte igjen politikerne over forlaget, og det endte som med samme resultat.

Kommunen opprettholder dermed vedtaket om at flyktningene kommunen skal bosette i år, helst skal være fra Ukraina.