Eritreisk propagandakanal desinformerer om norsk stortingsvedtak

Regimet fortsetter å undertrykke mange av de rundt 30 000 eritreiske flyktningene som har kommet  til Norge.
Foto: Skjermdump
Nederst på nettsiden til TesfaNews sirkulerer bilder der Eritreas diktator hilser smilende på Vladimir Putin, inspiserer militære parader med Kinas president og har hjertelige møter med Saudi Arabias kronprins. Nå har et norsk stortingsvedtak fått oppmerksomhet i mediekanalen.

Tesfanews er en engelskspråklig nyhetsformidler som ifølge egne nettsider er skrevet av «en blogger». De er også aktive i sosiale medier. 

Noen av nyhetssakene denne uken er «Eritreas president gratulerer Putin med gjenvalg» og «Eritrea avviser påstander fra FNs menneskerettighetsråd.»

Nå har kanalen skrevet om et stortingsvedtak fra 19. mars. Stortinget stemte over et forslag fra Venstre om å bekjempe transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge. 

Eritrea er en totalitær ettpartistat og regnet som et av verdens mest brutale regimer. Det har gjort at en tredjedel har flyktet fra landet. 

Og det er mye som dokumenterer at regimet fortsetter å undertrykke mange av de rundt 30 000 eritreiske flyktningene som har kommet  til Norge.

«Sannheten vinner alltid»

Venstre ville derfor ha handlingsplan og tiltak fra regjeringen. Stortingsflertallet vedtok imidlertid at regjeringen må komme med tiltak som omfatter alle undertrykte grupper i tillegg til eritreere. 

Dette blir av Tesfanews fremstilt som en stor seier.

«Forslag angående transnasjonal undertrykkelse av Eritreere NEDSTEMT av den norske nasjonalforsamlingen», skriver de 20. mars. 

«Sannheten vinner alltid», står det på kanalens X-side.

Tesfanews gjengir også i detalj voteringen over de fire forslagene fra mindretallet.

«Fire av fem forslag stemt ned av Stortinget» proklamerer de.

Det som imidlertid ikke nevnes, er at Frp og Høyre ville ha tiltak for å stoppe pengestrømmene til Eritrea. Regimet opprettholder makten ved å kreve og samle inn penger fra eksileritreere. Dette står for 37 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Frp ville i tillegg se på oppholdstillatelser og statsborgerskap til flyktninger som kan ha fått opphold på feil grunnlag. Rødt ville ha en ren handlingsplan for den eritreiske diasporaen. 

Alle partiene stemte altså for at regjeringen bør iverksette tiltak mot transnasjonal undertrykking for alle forfulgte innvandrere i Norge.

Fikk over seks hundre innspill

Stortinget behandlet saken blant annet på bakgrunn av to rapporter fra Proba samfunnsanalyse. I tillegg har det kommet over seks hundre innspill fra anonyme norsk-eritreere. Disse forteller om infiltrering, trusler, utpressing, vold og ekskludering.

«De som snakker tankeløst gjenspeiler ofte korrupte politikere og media i Europa», skriver Tesfanews.

Og videre:

«Påstandene om transnasjonal undertrykkelse av eritreere i landet, bunner hovedsakelig i politisk aktivisme og hat mot myndighetene, heller enn dokumentert med faktiske bevis

«Som vi alltid sier, villedende beskyldninger som ikke har bein å stå på, hører hjemme i søppelbøtta», skriver Tesfanews avslutningsvis.

– Mafiametoder

Kanalen nevner ikke debatten i Stortinget 15. mars. Denne var preget av en tverrpolitisk enighet om alvorlighetsgraden av transnasjonal undertrykkelse av eritreere.

–  Norske myndigheter tar det på største alvor, og vi har allerede iverksatt flere tiltak for å forebygge transnasjonal undertrykkelse, sa justis- og beredskapsminister Emilie Mehl, fra talerstolen.

– Unger kan møte dette i barnehagen. De kan møte det hos tolken når de først kommer. Omfanget av kontrollen er det vi må ta innover oss, og det må møtes på alle områder, sa forslagsstiller Ola Elvestuen (V). 

Une Bastholm (MDG) kalte eritreiske myndigheters metoder for «mafiametoder som utføres mot vår egen befolkning». «Slik kan vi ikke ha det i Norge», sa Tobias Drevland Lund (R). «Uakseptabelt» sa Birgit Oline Kjerstad (SV) og Mari Holm Lønseth (H). «I Norge skal det være norske lover og regler som gjelder», sa Erlend Wiborg (Frp).

Myndighets-kontrollert

Utrop spør Kjetil Tronvoll om hvilken forbindelse kanalen har til regimet i Eritrea. Tronvoll er professor i freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole og en verdensledende ekspert på Etiopia og Eritrea. 

– Tesfanews er en pro-regime mediekanal, som har direkte forbindelser til regimet. Det formelle eierskapet er jeg usikker på. Men både nyhetsinnholdet, og de «gjesteskribentene» som er oppført, viser den sterke tilknytningen de har til regimet. De som støtter regimet leser den, resten gjør det ikke, sier Tronvoll. 

Finn Våge i den frivillige organisasjonen Eritreakomitéen, mener også at eritreiske myndigheter har kontroll over nyhetsweben Tesfanews.

– Norsk-eritreere og vi i Eritreakomitéen feirer stortingsvedtaket som en stor seier. Det er også en stor seier for uigurere og alle andre grupper som blir undertrykt av regimer fra sitt opprinnelsesland. Dette vedtaket kan føre til at regimet i Eritrea mister pengestøtte fra diasporaen. Derfor tyr de til løgner og fake news, sier Våge.

Tesfanews oppgir ikke kontaktinformasjon, men Utrop har sendt en henvendelse via Facebook Messenger. 

Utrop gjorde da kanalen oppmerksom på dokumentasjonen stortingsvedtaket bygger på. Samt at debatten i Stortinget var preget av en felles anerkjennelse av alvorlighetsgraden av transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge.

Vi har ikke fått svar på henvendelsen.