Sentrum-politikere feirer Statsforvalterens beslutning

Sajid Mukhtar er lettet over Statsforvalterens vedtak som erklærer kommunestyrets vedtak om prioritering av ukrainske flyktninger for ulovlig.
Foto: Privat
Vedtaket markerer en signifikant seier for opprettholdelsen av likhet og ikke-diskriminering i Drammen, mener kommunepolitiker.

Leder for Sentrum i Drammen, Sajid Mukhtar, sier seg enormt tilfreds og lettet over Statsforvalterens nylige avgjørelse om å erklære vedtaket om prioritering av ukrainske flyktninger for ulovlig.

– I dag er jeg, Sajid Mukhtar, sammen med mange andre i vårt mangfoldige samfunn, ekstremt glad, skriver han via en e-post til Utrop.

Vedtaket opprettholder viktige samfunnsverdier, ifølge han.

– Denne beslutningen bekrefter at vi i Drammen ikke gjør forskjell på mennesker basert på deres bakgrunn, og at alle har lik verdi. Vi må ikke velge hvem vi skal hjelpe basert på nasjonalitet, men strebe etter å hjelpe så mange vi kan.

– Viktig skritt i bevaring av inkludering

Fra partiets side ønsker man å rette en spesiell takk til Statsforvalteren for rask saksbehandling.

– Her viser man et sterkt engasjement for rettsstatens prinsipper og er et viktig skritt i retning av å bevare Drammens lange historie med inkludering og solidaritet.

Videre understreker partiet at ordføreren i Drammen tar grep for å gjenoppbygge det omdømmet byen har mistet gjennom denne prosessen, og at en offentlig unnskyldning til byens innbyggere blir sett som et viktig skritt i riktig retning.
– Dette er en stor seier for et mangfoldig Drammen, og det sender et klart signal om at vår by står samlet mot enhver form for forskjellsbehandling. Vi ser nå frem til å jobbe enda tettere sammen med alle deler av samfunnet for å sikre at vi lever opp til våre idealer om likeverd og solidaritet.

Står opp for sosialt samhold

Som et parti dedikert til likeverd og universell solidaritet, ser Partiet Sentrum med optimisme på veien fremover.
– Vi forplikter oss til å være i frontlinjen for å gjenopprette tillit og styrke det sosiale samholdet i Drammen, og til å sikre at vår by forblir et varmt og innbydende sted for alle.