Informasjonskampanjer for å hindre migrasjon har liten effekt

Informasjonskampanjer om migrasjon er ofte lite effektive, viser ny forskning.
Foto: Route55/AdobeStock
Forskning utført ved Institutt for fredsforskning (PRIO), viser at offentlige informasjonskampanjer som advarer mot migrasjon sjelden påvirker ønsker om å reise.

Undersøkelsen ble gjennomført av en internasjonal forskergruppe, som intervjuet 13.000 unge mennesker i ti land i Afrika og Asia, blant annet Afghanistan, Nigeria, Somalia og Tunisia, ifølge PRIO.

Analysen er del av et seks-årig samarbeidsprosjekt for å sikre ny kunnskap om migrasjon og utvikling.

Noen steder hadde opptil 86 prosent sett eller hørt informasjon om migrasjon i løpet av det siste året, vanligvis i form av advarsler mot å migrere. Kampanjene omfattet TV-, radio- og avisannonser, samt plakater, sosiale medier og arrangementer.

Lite effektive

Forskernes analyse viste at kampanjer som advarer mot migrasjon sjelden har innvirkning på migrasjonsplaner.

Når kampanjene har en effekt, kan den være motsatt av det som var hensikten. I mer enn to tredeler av lokalsamfunnene var det å ha sett advarsler mot migrasjon overraskende nok knyttet til sterke ønsker om å migrere, ifølge rapporten.

Til tross for stadig økende investeringen i disse informasjonskampanjene, er det slående lite kunnskap om hvordan de virker og hvor effektive de er, sier Nicolás Caso, medforfatter av studien.

Får motsatt virkning

Ofte kan kampanjene få motsatt virkning, og heller øke lysten til migrasjon, ifølge forskerne.

For det første kan gjentatt eksponering for informasjon om migrasjon gjøre folk mer oppmerksomme på migrasjon som en mulighet. For det andre er personer som har migrasjonsønsker mer oppmerksomme på slik informasjon i utgangspunktet, og legger derfor lettere merke kampanjene.

Andres mislykkede migrasjonsforsøk også var knyttet til sterkere migrasjonsønsker. Folk som visste om noen som hadde omkommet, blitt arrestert, eller deportert, hadde større sannsynlighet for å ville reise.

Jørgen Carling, forsker ved PRIO, er en av medforfatterne i undersøkelsen.
Foto : prio.org

Forskere stiller i økende grad spørsmål om hvor klokt det er å bruke ressurser på med slike informasjonskampanjer. Denne bekymringen styrkes av våre analyser, som er finansiert av EU-kommisjonen selv, sier Jørgen Carling, medforfatter av studien.

Klikk her for å lese artikkelen i PRIO