Venstre vraker forslag om religionskritikk i Grunnloven

Tidspunktet for å endre grunnlovens paragraf om ytringsfrihet til å omfatte religion, er feil, mener Grunde Almeland (V), som nå vil stemme nei til et forslag om dette fra tre Venstre-politikere.
Foto: Stortinget
Venstre, kjent som forsvarer av ytringsfrihet, varsler at de vil stemme ned sitt eget forslag om å styrke retten til religionskritikk i Grunnloven.

Forslaget, fremmet av Venstres tidligere leder Trine Skei Grande i 2020, skulle tilføye ordet «religion» i paragraf 100 , som sikrer at alle i Norge har rett til ytringsfrihet.

Forslagsstillerne ville at paragraf 100 tredje ledd første punktum skal lyde: «Frimodige ytringer om statsstyringen, religion og et hvilket som helst annet emne er tillatt for enhver».

Men nå er både tidsånden og debattklimaet et annet enn i 2020, og Venstre trekker i bremsen.

– Tidspunktet er feil. Om man ikke er påpasselig, kan et slikt forslag få effekter vi ikke ønsker. Med et polarisert debattklima og fare for muslimhets bør forslaget ikke vedtas nå, sier Grunde Almeland fra Venstre til Vårt Land.

Han legger til at om man skal gjøre endringer i paragraf 100, så trenger man en litt større debatt og en bredere felles forståelse av hva endringen vil innebære.

Men Frp overtar nå forslaget, og de mener tiden er moden for endringen. Partiet viser til at «det også i Norge» er stemmer som tar til orde for at «religionskritikk er blasfemi og derfor ikke burde være beskyttet av ytringsfriheten».

– Både i Danmark og Sverige er det blitt gjeninnført blasfemilignende paragrafer, og Kristelig Folkepartis Ungdom har diskutert gjeninnføring av blasfemiparagraf i Norge, heter det i Frps merknad.

(©NTB)