Skal markere 200 år med utvandring fra og til Norge

Tora Aasland (t.v.) leder styringsgruppa og Ida Kristine Teien er prosjektleder for utvandrerjubileet Crossings 200.

– Jubileet er en anledning til å reflektere over hva det vil si å bytte hjemland. Et lands utvandrer, er et annet lands innvandrer. Markeringen er også en mulighet til å få kunnskap og bedre forstå bevegelsen av folk over hele verden – i fortiden og i dag, sier Tora Aasland.

Skipet “Restauration” seilte i 1825 fra Norge til USA, og regnes som starten på den norske utvandringen.
Foto : US Post Office

4. juli 1825 seilte en gruppe på 52 norske kvinner og menn med sluppen Restauration fra Norge til Nord-Amerika. Siden denne første organiserte reisen, har rundt 900.000 mennesker fulgt etter, og forlatt hjemmene sine på jakt etter et bedre liv, i Nord-Amerika eller andre steder. I dag er det nesten like mange etterkommere etter nordmenn i USA og Canada, som det bor mennesker i Norge.

Siden 1960-tallet har Norge også endret seg fra å være land folk utvandrer fra, til et land folk innvandrer til. Innvandrerbefolkningen i Norge i dag, tilsvarer omtrent det antallet nordmenn som utvandret mellom 1825 og 1930. Derfor inkluderes både ut- og innvandring i 200-årsmarkeringen.

Målsetting om kunnskap og samarbeid

– Vi skal bruke anledningen både til jubileumsfeiringer og til migrasjonsmarkeringer, sier Tora Aasland, som er leder i den nasjonale styringsgruppa for Crossings 200.

Målsettingene med Crossings 200 er:

  • Å skape en større bevissthet om norsk utvandring, i særlig grad til Nord-Amerika
  • Å bruke kunnskap om utvandringen til bedre å forstå prosesser om innvandring og tilpasning til det norske samfunnet i dag
  • Å skape transatlantisk samarbeid mellom dagens nordmenn i utlandet og i Norge, med utgangspunkt i felles kulturarv for samarbeid innen kultur, utdanning, turisme, næringsliv og forskning.

170 aktører på banen

Foruten styringsgruppa, ledet av Tora Aasland, består Crossings 200 av en nasjonal jubileumskomite som allerede teller om lag 170 aktører. De representerer frivillige, lokale, regionale og nasjonale organisasjoner og institusjoner, offentlig forvaltning eller er ressurspersoner som ønsker å bidra.

Anno Norsk utvandrermuseum er sekretariat med Ida Kristine Teien som prosjektleder og Terje Mikael Hasle Joranger, som er fagkoordinator. Crossings 200 er i stor grad basert på frivillighet, og det foregår samarbeid på tvers av organisasjonene.

– Vi i styringsgruppa og sekretariatet skal koordinere og legge til rette for at de tusen blomster får blomstre, og ikke minst gjøre jubileet kjent. Vi tror og håper at enda flere aktører kommer på banen, og at det det blir en form for 200-årsmarkering i bygd og by over hele Norge. Vi har tett kontakt med den amerikanske prosjektorganisasjonen, og tror at 2025 vil bli et stort år for kulturutveksling over Atlanteren, sier Ida Kristine Teien.