NOAS støtter innføring av kvitteringsordningen

Behovet for en kvitteringsordning slik Stortinget har bedt om er tilstrekkelig dokumentert og bør innføres, mener NOAS.

Stortinget vedtok 19. juni 2002 at kvitteringsordningen skal innføres. Politidirektoratet stiller seg skeptisk til innføringen av en muligheten til å kreve ”kvittering” dersom man blir stoppet eller kontrollert av politiet.

Direktoratet viser i sin rapport dels til erfaringer fra Storbritannia, dels til manglende forskning i Norge på hvor stort behovet for innføringen av en slik ordning faktisk er. Endelig viser direktoratet til relativt store ressursmessige konsekvenser for sitt syn.

NOAS på peker at Justiskomiteen har behandlet spørsmålet grundig før Stortinget fattet sitt vedtak, og at behovet for en slik ordning således er tilstrekkelig dokumentert.

-I henhold til den skissen stortingsvedtaket gir, mener vi det er anledning til å gjøre dette relativt enkelt og oversiktlig – uten altfor omfattende ressurskrevende tiltak, mener organisasjoen.

Rapporter fra OMOD og SMED forteller at personer med minoritetsbakgrunn opplever seg oftere stoppet og trakassert av politiet. NOAS antar at en kvitteringsordning vil heve terskelen for diskriminerende adferd blant enkelte polititjenestemenn. Et annet moment som forventes oppnådd er en større grad av tillit og forutsigbarhet blant dem som stoppes for undersøkelser av politiet. Når man vet at man har krav på en kvittering ved et slikt stopp, vil det trolig blant mange ikke oppleves som trakassering i den grad som i dag.