Unge muslimer er trendsettere på alkoholfronten

0Shares

Nå viser en ny undersøkelse i følge Aftenposten at Koranens strenge syn på alkohol kan være i ferd med å smitte over på norske miljøer.

Mer enn 7000 av byens tiendeklassinger har fylt ut et omfattende spørreskjema om alkoholvaner, og svarene viser at Oslo-ungdom som vokser opp i områder med mange muslimer, drikker sjeldnere enn de som vokser opp i mer “helnorske” bydeler.

Selv om undersøkelsen viser at muslimsk ungdom med mye kontakt med nordmenn får et høyere alkoholforbruk, er det fortsatt svært langt igjen til pakistanske ungdomsskoleelever tar igjen de norske: Hver fjerde norske tiendeklassing svarer at de drikker alkohol minst én gang i uken. Det er dobbelt så mange som blant pakistanere.

Andelen muslimer som drikker er klart større blant de som er født i Norge enn blant de som er kommet hit med foreldrene.

Undersøkelsen kan tyde på at påvirkningen går begge veier: Muslimer som vokser opp i områder med mange etnisk norske i nærmiljøet, drikker nemlig mer enn annen muslimsk ungdom.