Oppfordrer Oslo kommune til å samarbeid

I Oslo er det en betydelig tamilsk befolkning som i disse dager gjennomlever en veldig vanskelig situasjon. Det er viktig at ressurssenteret kan stå rustet til å ivareta sosiale og integreringsmessige oppgaver, sier Kjell M. Veivåg, Venstres bystyregruppe i Oslo som har skrevet brev til byrådsleder Erling Lae.

I de siste ukene har regjeringen satt inn en stor militær offensiv for å vinne kontroll over området. Det er vanskelig å få et klart bilde av situasjonen i og med at mediene ikke får tilgang til området og flere internasjonale hjelpeorganisasjoner mer eller mindre er blitt tvunget til å trekke seg ut.

Humanitær hjelp kommer i liten grad inn til sivile, og alle opplysninger tilsier at vi står overfor en humanitær katastrofe. Sivile mål blir ikke spart i kamphandlingene og det rapporteres om at også sykehus er blitt angrepet.

– Oslo er det en betydelig tamilsk befolkning som i disse dager gjennomlever en veldig vanskelig situasjon. Mange er kommet til Norge som flyktninger, og felles for de aller fleste, er at de har slektninger og kjente i krigsområdet. De er langt på vei avskåret fra kontakt med familien og må i hovedsak innhente informasjon gjennom media, påpeker Veivåg.

Belastning
– Det er klart at denne situasjonen innebærer en stor belastning for alle tamiler i Oslo og i særdeleshet for dem som får meldinger om at slektninger er drept eller såret. I denne situasjonen spiller Tamilsk ressurssenter en viktig rolle som samlingspunkt, også fordi man har opprettet støttegrupper, og på ulik måte skaffer medisinsk- og sosialfaglig hjelp, sier han.

Veivåg vil nå ha svar fra byrådsleder Erling Lae. Vil han han umiddelbart innlede en dialog med Tamilsk Ressurssenter for å undersøke og sjekke ut hvordan kommunen kan hjelpe senteret med å kunne ivareta sine viktige sosiale funksjoner i den situasjonen som den tamilske befolkningen i Oslo nå gjennomlever?