«Importbruder» må få bli i Norge

- «Importbruder» som rømmer fra voldelige norske ektemenn, må selvsagt få bli i Norge. Men det er en kortslutning å gi dem asylstatus.

Det mener Oddny Miljeteig og Agnete strøm.

Flere stortingspolitikere tar til orde for å gi importbruder som rømmer fra sine voldelige menn asyl på humanitært grunnlag.

Talskvinnene for 14 kvinner i Bergen, aksjonsgruppen som i mer enn to år har kjempet for at kvinner skal gis rett til asyl på kjønnsbasert grunnlag, mener det er meningsløst å knytte asylretten til importbrudene.

– Disse kvinnene skal ikke behøve å påberope seg å være flyktninger i et land de frivillig har flyttet til fordi de trodde de hadde møtt kjærligheten, sier de to til BT og legger til:

– Disse kvinnene flyttet til Norge for å stifte en familie og regnet med at de ville bli behandlet med respekt. Men mennene de først ble kjent, var ikke dem de hadde trodd. I stedet for å være den snille og kjærlige ektemenn, avslører de seg som voldelige.