Skole for 5-åringer?

Alle barn med minoritetsbakgrunn bør begynne på skolen når de er fem år, mener Høyre-politiker Aamir Sheikh.

– Oslo bør få bli prøvekommune, slik at alle barn med minoritetsbakgrunn får begynne ett år tidligere på skolen. Barna bør få kunnskap gjennom lek, sier Sheikh til Aftenposten.

Han synes ikke det er for tidlig å begynne på skolen for femåringer. – Barn er flinkere til å fange opp språk i den alderen, sier han.

Oslo Høyre har tidligere gått inn for språktester og tvungen norskopplæring for fireåringer, men partifellen vil gå enda lenger.

En UDI-rapport viser at minoritetsbarn utsettes for omfattende diskriminering og rasisme i skolen.

– Tanken er at barna skal bli integrert og lære seg språket på best mulig måte. I dag er det allerede et skille. Mange barn blir mobbet fordi de ikke forstår språket, sier Sheikh.