Tre av fem tolker strøk

UDI har på landsbasis testet 535 personer som var aktuelle som tolker. Ca 320 av disse, eller 60 prosent, passerte ikke testen. Nå slår sorenskriver Arild Kjerschow i Oslo tingrett alarm fordi UDI vil stoppe testene.

Mange av dem som “strøk” var allerede i arbeid som frilanstolker for politiet og i rettsvesenet, opplyser UDI.

Kjerschow mener rettssikkerheten for fremmedspråklige er i fare dersom Utlendingsdirektoratet (UDI) stopper testene ved utgangen av mars, slik de har sagt, skriver Aftenposten.

Professor Kristian Andenæs ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo synes situasjonen er både uheldig og uforståelig.

– Manglende språkforståelse og kulturforskjeller er helt klart en av grunnene til at vi får uriktige dommer, sier Andenæs, som har ledet et omfattende forskningsprosjekt om temaet. Prosjektet viste at flere utlendinger kan ha vært utsatt for justismord i Norge på grunn av språklige og kulturelle misforståelser under rettssaken.