Bosniske menneskerettighetsdomstolens viktige avgjørelse

0Shares

Republika Srpska har gjennomgående nektet å komme med informasjon om hva som skjedde med de som “forsvant” i kjølvannet av at det “trygge områdets” falt.

Domstolen anerkjente ettertrykkelig de etterlattes stadige lidelser, og konkluderte at Republika Srpska har gjort “nesten ingenting for å avklare de antatte ofrene i Srebrenica-hendelsenes skjebne eller hvor de befinner seg, eller på annen måte lindre de etterlatte familienes lidelse, eller for å bidra til forsoningsprosessene i Bosnia og Herzegovina.” Videre påpekte domstolen at bruddene “reflekterer en total likegyldighet fra Republika Srpska-myndighetene til det bosniske samfunnets lidelse”.

Saken ble lagt frem for domstolen av 49 nære slektninger av de “forsvunne”. Domstolen beordret Republika Srpska til å umiddelbart legge frem all relevant informasjon om skjebnen og lokaliseringen til de “forsvunne” slektningene deres, og om hvor det finnes massegraver som inneholder levninger av Srebrenica-ofre. Videre ble Republika Srpska beordret til å lede en etterforskning av hendelsene i Srebrenica og publisere resultatene av denne i begynnelsen av september i år.

Republika Srpska ble også beordret til å utbetale 2 millioner konvertible mark (ca. 8 millioner kr.) til stiftelsen for Srebrenica-Potocari minne- og gravlund (hvor de første begravelsene av Srebrenica-ofre vil finne sted 31. mars). Dette som en felles kompensasjon til alle søkere og familier av Srebrenica-ofrene. De må også gjøre ytterligere fire utbetalinger på 500 000 KM hver til stiftelsen de neste fire år.