Bokmålselever leser best

Elever som har nynorsk som hovedmål er dårligere til å lese enn de som har bokmål, viser en ny undersøkelse.

Læringssenteret offentliggjorde i dag de norske resultatene fra den internasjonale undersøkelsen PIRLS 2001 (Progress in International Reading Literacy Study) i 4. klasse.

Resultatene avslører store forskjeller mellom elever i samme klasse. De beste resultatene oppnås ved skoler utenfor byer, og de nest beste ved skoler i byene.

Undersøkelsen viser også en klar tendens til svakere resultater for elever som har nynorsk som hovedmål.

Jentene leser bedre enn guttene i 4. klasse. Forskjellen mellom kjønnene viser seg allerede ved skolestart, ifølge undersøkelsen.