Vi tjente 584 milliarder

0Shares

Lønnsveksten er likevel lavere enn før. Fra 2000 til 2001 økte nemlig utbetalingene med 6,1 prosent.

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 2.615.027 mennesker mottok i gjennomsnitt 223.500 kroner i lønn og honorar i fjor.

Utbetalingen av dagpenger økte fra i 6,6 milliarder kroner i 2001 til 8,2 milliarder i 2002. Antallet mottakere av dagpenger steg fra 181.900 til 194.500 i samme periode.

Gjennomsnittlig utbetaling per mottaker økte også, fra 36.100 til 41.900 kroner.