Integrering til besvær

Et sted å bo. Et lite hus eller en leilighet. Et sted å starte på nytt. Attar og Jasmina tenker. De tenker på seg selv og sine tre barn. Blir de bosatt i en stor by eller et tettsted? Kommer de til å møte andre fra Sri Lanka? Vil det være mulig å kjøpe mango, papaya eller nanbrød? De vil så gjerne bli en del av sitt nye land. Som for mange andre ble utfallet et tettsted.