Bymisjonen vil fortsatt gi helsehjelp til innvandrere uten lovlig opphold

Men Kirkens Bymisjon møter sterkt motbør hos politikerne.

 
Foto : Claudio Castello

Afghanske asylsøkere i Norge får provisorisk nødlegehjelp
under sultestreiken utenfor Oslo Domkirke våren 2006. Vanligvis har
ikke flyktninger og innvandrere uten papirer i Norge krav på samme
legehjelp som norske borgere eller ikke-norske borgere med
oppholdstillatelse.(Foto: Claudio Castello).

I dag oppholder seg sannsynligvis opp mot ca. 18 000 mennesker uten oppholdstillatelse i Norge, hvor mange har stort behov for helsetjenester som de i dag ikke får grunnet sin status som udokumenterte. Kirkens Bymisjon har lenge ønsket å gjøre noe med situasjonen, og står klare med et 30-40 helsearbeidere når et helsesenter for papirløse etter planen skal åpne i mars.

– For oss er dette en humanitær utfordring som vi vil gjøre noe med. Her er det snakk om medmennesker som har krav på vår hjelp og omsorg, sier generalsekretær Sturla Stålsett til NRK Nyheter.

Stålsett lot seg inspirere etter at han og Kirkens  Bymisjon gjennomførte et prosjektarbeid hvor man studerte tilbud til papirløse migranter i andre europeiske land. Land som Frankrike, Belgia, Spania, Nederland og Sverige har allerede etablert enkle helsesentre for denne gruppen, som langt på vei er akseptert av nasjonale myndigheter.

Negative politikere

Høyres Erna Solberg, Fremskrittspartiets Per Sandberg og statssekretær i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet, Libe Rieber-Mohn, har alle uttalt seg kritiske til initiativet. Begge to førstnevnte partiene og regjeringen ønsker ikke at initiativet skal gjennomføres

– Hvis tilbudet er slik vi har fått den presentert så mener vi at det er lite ønskelig, og vi ber Kirkens Bymisjon om å tenke seg om en gang til før de etablerer et slikt tilbud. Tiltak som bidrar til å opprettholde illegal innvandring er veldig uønskelige, sier Rieber-Mohn til NRK Nyheter.

Høyre-leder Solberg mener politiet bør kunne få anledningen og muligheten til å arrestere folk fra sentret som oppholder seg ulovlig, mens Sanberg går enda lenger i sin beskrivelse, og utelukker ikke muligheten for at Frp vil vurdere å gå inn for at Kirkens Bymisjon skal fratas sin statsstøtte.

– Forslaget er en oppfordring til at kriminelle skal få et helsetilbud, og en oppfordring til at man ikke skal være reelle i forhold til opplysninger om seg selv når man søker asyl i Norge, sier han tørt til NRK Nett TV.

Presseklipp:
Hjelper utviste innvandrere (NRK)
Reaksjoner fra politikere (NRK Dagsrevyen)
– Politiet må ta dem (NRK)
Vil gi illegale innvandrere helsetilbud (Dagsavisen)
Gir helsetilbud til illegale innvandrere (Vårt Land)