Flere søker hjelp mot tvangsekteskap

0Shares
Latest posts by Isabell Sterling (see all)

I 2008 fikk Røde Kors-telefonen 581 henvendelser om tvangsekteskap mot
460 i 2007. Dette er en økning på hele 26 prosent. Av disse ble 29
personer flyttet hjemmefra, og 59 fikk hjelp til å løse konflikten med
familien.

Ifølge
Monica Berge, prosjektleder for Røde Kors-telefonen, kommer det økte
antallet henvendelser sannsynligvis av at regjeringen har lagt en
handlingsplan mot tvangsekteskap, og at flere aktører samarbeider for å
hjelpe dem som er rammet.

– Unge er kjent med sine rettigheter og bruker nettverket sitt mer enn før, sier Berge til Utrop. 

Jentene
som ringer inn til Røde Kors-telefonen har hørt fra venninner eller fra
helsesøster og skoler at det finnes hjelp å få hvis man er utsatt for
tvang.

– Ofte er det vanskelig for unge å ta det opp med foreldrene hvis det
er en konflikt, og de blir presset til å gifte seg med en familien har
valgt, forklarer Berge.

Også Selvhjelp for innvandrere og
flyktninger (SEIF) forteller om et stort antall henvendelser i 2008. I
2007 hadde de 1963 brukere, mens tall for 2008 ennå ikke foreligger.
Likevel er SEIF av den oppfatning at antallet henvendelsene er økende.
I motsetning til Røde Kors driver ikke SEIF informasjonstjeneste, men har kontorer flere steder i landet.