Sliter med å finne alternative tiltak til norskopplæring

Samarbeidsrådet for integrering har gjennomført en spørreundersøkelse på en del av landets asylmottak der de spurte om status for aktivitetstilbudene etter nedleggelsen av norskundervisningen. Av 30 mottak som har svart, sier hele 66% at de ikke har økonomi for å innføre alternative tiltak.

Den 1. januar i år falt norskundervisningstilbudet bort som et resultat av budsjettforhandlinger mellom regjeringen og FRP.

Hovedsakelig rettferdiggjorde regjeringen beslutningen med at asylsøkere ikke har behov for undervisning i norsk før de får oppholdstillatelse. Det ble også vist til at det skulle settes i verk andre typer aktiviteter på asylmottakene som skulle erstatte undervisningstilbudet og tilfredsstille asylsøkernes aktivitetsbehov.

Drift av asylmottak er konkurranseutsatt, det vil si at forskjellige driftsoperatører driver mottak på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på korttidskontrakter.

Driftsoperatørene har derfor havnet i en knallhard konkurranse med hverandre. Dette har medført at de har skåret kraftig ned på alt av utgifter, slik at de bare har råd til å gjennomføre et minimum av aktiviteter.

Har undervisningstilbudet i norsk for asylsøkere uten opphold på asylmottak blitt erstattet av andre tilsvarende aktiviteter?