Sliter med å finne alternative tiltak til norskopplæring

0Shares

Den 1. januar i år falt norskundervisningstilbudet bort som et resultat av budsjettforhandlinger mellom regjeringen og FRP.

Hovedsakelig rettferdiggjorde regjeringen beslutningen med at asylsøkere ikke har behov for undervisning i norsk før de får oppholdstillatelse. Det ble også vist til at det skulle settes i verk andre typer aktiviteter på asylmottakene som skulle erstatte undervisningstilbudet og tilfredsstille asylsøkernes aktivitetsbehov.

Drift av asylmottak er konkurranseutsatt, det vil si at forskjellige driftsoperatører driver mottak på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på korttidskontrakter.

Driftsoperatørene har derfor havnet i en knallhard konkurranse med hverandre. Dette har medført at de har skåret kraftig ned på alt av utgifter, slik at de bare har råd til å gjennomføre et minimum av aktiviteter.

Har undervisningstilbudet i norsk for asylsøkere uten opphold på asylmottak blitt erstattet av andre tilsvarende aktiviteter?