MOTIVASJONSSEMINAR FOR HØYERE UTDANNING

Det vil bli holdt foredrag om alle de store utdanningsinstitusjonene som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo, Handelshøyskolen BI, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, Norges Markedshøyskole og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Innleggsholdere som kommer:

·Partileder AP , Jens Stoltenberg

·Rektor ved Universitetet i Oslo, Arild Underdal

·Finansminister, Per Kristian Foss

·Justisminister, Odd Einar Dørum

·Partileder SV, Kristin Halvorsen

·Talskvinne for World Islamic Mission, Amber Khan

·NSU-leder, Kamil Azhar

Seminaret retter seg hovedsakelig mot elever ved den videregående skolen med pakistansk bakgrunn, og for deres foreldre, men er åpent for alle som vil vite mer om mulighetene for høyere utdanning. Ved seminaret blir det gitt informasjon og holdt innlegg om forskjellige studieretninger. Alle innlegg vil bli holdt av pakistanske studenter. Det vil også være studenter på stand nede ved hovedinngangen for og svare på eventuelle spørsmål man måtte ha om studiene.

Det vil også bli litt underholdning med jevne mellomrom. Sett av dagen og møt opp. Ta med venner og bekjente.

ARRANGØR:
Pakistansk studentersamfunn (PSS) ved Universitetet i Oslo

MER INFORMASJON: Pakistansk studentersamfunn (PSS)