UDI varsler lengre behandlingstid

0Shares

Det blir også vanskeligere å få snakke med saksbehandlere.

Direktør Trygve G. Nordby i UDI sier det er satt inn ekstra ressurser for å bøte på problemet, men at det likevel er umulig å unngå at behandlingstiden øker en periode framover

– På sikt vil det nye systemet bidra til at vi får en bedre og mer effektiv utlendingsforvaltning. De siste månedene har imidlertid innføringen av det nye systemet krevd store ressurser, og det er fortsatt et stykke vei å gå før systemet fungerer optimalt, sier Nordby.

Hva er DUF?

DUF er et registreringssystem og saksbehandlerverktøy som skal sikre høy kvalitet og ensartet praksis i saksbehandlingen. Det nye verktøyet skal gjøre samarbeidet og informasjonen mellom utlendingsmyndighetene enklere og bidra til en mer helhetlig og effektiv utlendingsforvaltning som omfatter UDI, norske utenriksstasjoner, politiet og Utlendingsnemnda (UNE).