Krigsvirus på PC

0Shares

-Det er generelt god grunn til å være på vakt mot post fra ukjente avsendere som ser ut til å ha noe med Irak-krigen å gjøre, sier den amerikanske eksperten Charles Cousins.

All erfaring viser at datasnoker og virusspredere er spesielt aktive i krigstider.

–Dessuten har teknologisk mindre utviklede land, som for eksempel Irak, ofte en god del meget dyktige dataprogrammerere i sin befolkning. Disse programmererne kan skape avanserte og svært skadelige viruser, ormer og annet fanteri, påpeker Cousins.