Vil ha beredskap på norske asylmottak

I forbindelse med krigen i Irak, ber Samarbeidrådet for integrering (SARSI) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) i et felles brev til Utlendingsdirektoratet om hjlelp til fortvilte irakere på asylmottak i Norge.

“Vi har mottatt bekymringsmeldinger fra en del asylmottak, og har merket oss oppslag i media de siste dagene, som alle uttrykker at den psykiske belastningen på asylsøkerne fra Irak nå er stor. Mange irakere opplever en dyp engstelse for sine familiemedlemmer som er igjen i Irak.
De har i dag ikke mulighet til å komme i telefonisk kontakt med dem,” heter det i brevet.

“Rundt om i landets asylmottak befinner det seg en stor del irakere og kurdere, og mange av disse mangler sosialt nettverk. De som ikke kan norsk har liten nytte av informasjonen gitt gjennom våre medier. For disse vil situasjonen og usikkerheten kanskje oppleves tyngst. Vi er bekymret for at denne situasjonen kan gi seg utslag i økte psykiske spenninger og at dette igjen vil føre til et høynet konfliktnivå på asylmottakene,” heter det videre.

SARSI og NOAS foreslår tiltak fra som går ut på at man bør:

*pålegge alle asylmottak om å øke beredskapen overfor denne gruppen

*krisehjelp i form av psykolog dersom de trenger det.

*åpne en krisetelefon bemannet med helsepersonale

*forsøke å gjøre aviser og medier tilgjengelig på mottakene på kurdisk og arabisk. Her kan eventuelt SARFI være behjelpelig med å sende informasjon til mottakene via e-post hvis det er ønskelig.