Norske irakere vil hjem

Mange irakere bosatt i Norge ønsker nå å reise hjem.

–Over 1.000 irakere fra Norge, Sverige og Danmark har ringt til oss for å be om hjelp til å komme seg til Irak. De ønsker å bidra i Saddams styrker mot koalisjonsstyrkene, sier Jamal Abbeulraka, attaché ved den irakiske ambassade i Sverige, som omfatter hele Norden.

Også ved reisebyråene meldes det ifølge Dagsavisen om stor pågang fra irakere som ønsker å reise hjem.

Kumar fikk ikke inntrykk av at det var ønsket om å delta i krigen som er årsaken til at irakerne ønsker å reise til Midtøsten.

–De fleste var kurdere som hadde mistet telefonkontakt med sine slektninger. De var bekymret, sier Kumar.