Kritiserer krav til familiegjenforening

Regjeringen vil at asylsøkere som har fått opphold på humanitært grunnlag selv skal måtte forsørge nye familiemedlemmer. De som får innvilget asyl, kan slippe. Utlendingsdirektoratet (UDI) mener dette ikke er rettferdig.

Da forslaget ble kjent i november i fjor sa kommunalminister Erna Solberg at hensikten var å få flere personer med innvandrerbakgrunn i jobb, og samtidig begrense antallet som får opphold på humanitært grunnlag.

– 60 prosent av de som får det som kalles opphold på humanitært grunnlag, får det fordi de har et behov for beskyttelse, altså at de ikke kan returneres til hjemlandet, sier avdelingsdirektør Frode Forfang i UDI.

Det betyr at de ikke kan returneres til hjemlandet, og dermed blir det urimelig å kreve at disse skal kunne forsørge familien i Norge.

Han mener det er forskjell på dem som ikke er forhindret fra å besøke hjemlandet og de som ikke har noen mulighet til å treffe familien sin annet enn i Norge.

Også FNs høykommissær for flyktninger har uttrykt bekymring over regjeringens forslag.