Norge nest best på sysselsetting av eldre

Bare Island har høyere andel yrkesaktive i alderen 55 til 64 enn Norge. Totalt er 67,4 prosent av nordmenn i denne aldersgruppen i arbeid.

På Island er hele 85,6 prosent av arbeidstakerne eldre enn 55 år sysselsatt. Det viser tall fra OECD-rapporten Employment Outlook 2002.

–Når vi sammenligner oss med andre land, ligger vi godt an. Men det er ingen grunn til å slå seg på brystet av den grunn. Yrkesdeltakelsen i Norge blant eldre har gått ned helt siden 1970-tallet, sier direktør Åsmund Lunde ved Senter for Seniorpolitikk (SSP).

Tallene fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet viser at deltakelsen i arbeidslivet faller kraftig fra aldersgruppen 55-59 år til 60-64 år. Mens 78 prosent er i arbeid av 55-59-åringene, er kun 56 prosent av 60-64-åringene det samme.