Imot forskjellsbehandling av asylsøker grupper

0Shares

Et av kravene for å henge familien er at søkeren er i fast arbeid i Norge.

– Jeg tror alle er enige om at det er lettere å bli integrert i et nytt samfunn hvis man selv er i arbeid, sier Anne Cath da Silva,
leder av Flyktningseksjonen i Norsk Folkehjelp.

– Men i Norge har vi
nå en stigende arbeidsledighet. Det er godt dokumentert at denne
rammer folk fra andre land spesielt hardt. Det vil alltid være
lettere for folk å finne seg til rette og slå røtter i et nytt
samfunn sammen med sin egen familie. Vi mener det er galt å
undervurdere den tryggheten familien representerer i slike svært
vanskelige og sårbare situasjoner. De som får innvilget asyl og de
som får opphold på humanitært grunnlag er i samme situasjon og vil
møte de samme utfordringene når de skal bygge opp et nytt liv i
Norge.

– På denne bakgrunn kan ikke Norsk Folkehjelp forstå hvorfor
regjeringen vil operere med et skille mellom disse to gruppene når
det gjelder forsørgeransvaret for nye familiemedlemmer etter
familiegjenforening. Norsk Folkehjelp er spesielt bekymret for de
virkningene forslaget kan få for eventuelle mindreårige barn i
flyktningens nære familie. FNs Barnekonvensjon slår fast at
handlinger som angår barn, først og fremst skal ta hensyn til
barnets beste. Departementets forslag om underholdskrav vil i mange
tilfeller føre til en forlenget atskillelse mellom barn og deres
foreldre. Norsk Folkehjelp kan ikke se at dette er til barnas beste.

– Vi har merket oss at både UDI og FNs Høykommissær for flyktninger
har gitt de samme signalene på denne saken i dag. Vi håper derfor
regjeringen vil trekke forslaget tilbake, sier da Silva.