Vi er likegyldige til fastlegen

0Shares

–Den moderne pasienten er blitt en kunde. De vil ha kunderettigheter. Er de ikke fornøyd med tjenesten vil de ha retten til å bytte. Fastlegeordningen innebærer en kontroll som ikke passer i det nye samfunnet, sier forsker Rannveig Dahle ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) til Dagsavisen.

Sammen med May-Len Skilbrei har hun skrevet en rapport basert på intervjuer og gruppesamtaler med 32 pasienter.

Erfaringen var at legebytter er omtrent like enkelt som før. Spesielt de pasientene som før reformen benyttet seg av mange leger, forholdt seg på samme måte som før. De har gjerne en privat lege i tillegg til fastlegen, og benytter seg av spesialister når de føler det nødvendig.

–Folk finner smidige ordninger til å gå rundt reformens begrensninger, sier forskeren.