Dørum kritiserer høyesterett

0Shares

Også daglige ran og voldtekter begått av innvandrere, var blant utsagnene.

– Jeg kommenterer ikke selve dommen. Men en ytring som står i den. Det har jeg rett til når jeg uttrykker meg som borger, sa justisministeren fra talerstolen på Venstres landsmøte.

Kritikken gjaldt Høyesteretts mening om at nazistiske holdninger ikke i seg selv behøver å bety bety at man aksepterer masseutryddelse eller andre former for systematiske voldshandlinger.

– Det er denne ytringen jeg mener er historieløs. Slik historieløshet vil jeg kjempe imot, sa justisministeren til landsmøtet.