Minoritetsjentene oftere høy utdannet

0Shares

I aldersgruppen 30-44 år har kvinner fra disse fire landene, samt Polen, i gjennomsnitt høyere utdanning enn kvinner i den norske befolkningen. Eksempelvis har 42 prosent av de filippinske kvinnene utdanning fra universitet eller høgskole, mens tilsvarende tall for norske kvinner er 33 prosent.

– Utdanningsstatistikken viser enorme forskjeller på gruppene innenfor innvandrerbefolkningen. De fleste innvandrerkvinnene med høy utdanning har det til felles at de ikke kom til Norge som flyktninger. De kommer fra land med godt utbygde utdanningssystemer, og er ikke bare fra landsbygda i sine land, sier forsker Lars Østby i SSB.

Les hele saken i Dagsavisen: Minoritets- jentene tar oftere høy utdanning