Venstre vil hjelpe unge asylsøkere

0Shares

Partiet mener for eksempel at mottak for enslige mindreårige må gjøres om til omsorgsinstitusjoner i regi av barnevernet.

Venstre går også inn for en maksimal behandlingstid på seks måneder av asylsøknadene for barn under 16 år.