Endringer i utlendingsloven

Kommunal- og regionaldepartementet har vedtatt å endre utlendingsforskriften. Endringen gjelder underholdsplikten ved familiegjenforening.

Endringen innebærer at at det innføres et underholdskrav for familiegjenforening med nær familie (ektefelle, samboer eller barn) av hovedperson som har fått arbeids- eller oppholdstillatelse etter utlendingsloven.

Les endringene: Endring i utlendingsforskriften