Innvandrerjenter minst engasjert i Stavanger

Jenter med ikke-vestlig bakgrunn bruker i langt større grad enn «norske» jenter fritiden sin i hjemmet, hvor de leser bøker, gjør lekser og hjelper familien med ulike gjøremål.

Gutter med ikke-vestlig bakgrunn treffes ofte i sentrum, gjerne på biblioteket i Kulturhuset. Heller ikke de tiltrekkes klubber og lag i så stor grad som «norsk» ungdom.

Mens 72 prosent av Stavanger-jenter med norsk bakgrunn er engasjert i organiserte fritidsaktiviteter, klarer de samme foreningene og lagene bare å få med seg 40 prosent av jentene med ikke-vestlig bakgrunn, skriver Aftenbladet.

Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2002 er gjennomført på oppdrag fra Stavanger kommune i regi av NOVAs UNGdata-opplegg.

Deltakerne er bedt om å plassere 23 ulike ungdomsgrupper i samfunnet på en skala fra 1 til 10. Desto høyere poengsum, jo bedre er gruppa likt. Øverst kommer idrettsungdom (6,8), «de som strever for gode karakterer» (6,6) og «de som aldri drikker alkohol» (6,4). Lavest status har «de som røyker hasj iblant» (2,3), satanister (2,1) og nynazister (1,9). Innvandrerungdom blir plassert på 7. plass med poengsummen 5,2. I 1995 var poengsummen 4,5.