Stryker på språktest, men tolker i retten

Hele 323 av i alt 535 tolker strøk på UDIs språktest, men verken Politidirektoratet eller Domstolsadministrasjonen stiller kvalitetskrav til tolker.

Tolker som ikke består språktesten til Utlendingsdirektoratet kan likevel jobbe i retten og for politiet.

Professor Kristian Andenæs ved Universitetet i Oslo sier til Nationen at forholdene ikke kan tolereres.

Han mener språkproblemer medfører uriktige dommer.