Innvandrerbutikker importerte ulovlig kjøtt

Næringsmiddeltilsynet melder at fire sspiseteder hadde for dårlig hygiene, og i tillegg ble ulovlige kjøttvarer på åtte butikker beslaglagt.

– Vi har ikke 100 prosent oversikt over dette, men har mistanke om smugling av matvarer ved mange av stedene. Det gjelder spesielt kjøttvarer som ikke er merket. Vi mener vi har hatt god grunn i de tilfellene vi har foretatt beslag. For disse varene vet vi ikke hvor de kommer fra, heller ikke om hvilke forhold de er lagret og transportert under, sier Gyrid Espeland, seksjonsleder i Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland.

– Alle stedene har en eller annen form for fremmedkulturell tilknytning. Politiet har undersøkt om det finnes personer uten opphold- og arbeidstillatelse. Da må en prioritere steder der muligheten til dette er til stede. Tollvesenet har beslaglagt store mengder ulovlig kjøtt på grensen fra Sverige. En har fått oppgitt at endel av dette skulle til Rogaland. Vi har dessuten mottatt tips fra folk, sier Øyvind Hafsøe, toll- og kontrollsjef i Rogaland tolldistrikt.