1,3 mill. til krisehjelp mot tvangsekteskap

Barne- og familiedepartementet har bevilget 1,3 millioner kroner til tre prosjekter som arbeider med krisehjelp mot tvangsekteskap. Midlene går til Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Drammensprosjektet og Stiftelsen Internasjonalt Hus i Stavanger.

13 organisasjoner og prosjekter har søkt om midler til innsats mot tvangsekteskap i 2003.

–Vi har prioritert behandlingen av søknader fra prosjekter som arbeider med akutte tiltak og krisehjelp i enkeltsaker. Disse haster mest, understreker barne- og familieminister Laila Dåvøy. De øvrige søknadene gjelder forebyggende arbeid gjennom informasjon og holdningsendringer og er fortsatt under behandling.

SEIF gir ungdom beskyttelse, og arbeidet innebærer ofte at unge må flytte til en annen landsdel, gis ny identitet og skoleplass, sperret adresse og annen form for beskyttelse. SEIF arbeider også med erfaringsoverføring til offentlige etater, som sosialkontor, barnevern, helsepersonell, skole og politi. Organisasjonen er tildelt 600 000 kroner i år, i følge BFD.

Drammensprosjektet drives i regi av Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS) og ble etablert i fjor. Prosjektet tilbyr krisehjelp til unge og retter seg i tillegg til foreldre for å forhindre planer om tvangsekteskap, og til offentlig ansatte. Det er etablert et eget kompetanseteam med deltakelse fra politi, barnevern og advokater, og et diskusjons- og dialogforum for ungdom. Prosjektet skal gå over tre år og er tildelt 400 000 kroner i år.

Stiftelsen Internasjonalt Hus i Stavanger etablerte også sitt prosjekt mot tvangsekteskap i fjor. Stiftelsen har kriseberedskap for unge som er utsatt for tvangsekteskap i Stavangerregionen. Det er etablert et nettverk av fagpersoner som trer inn i enkeltsaker, og det drives kunnskapsformidling mot det offentlige hjelpeapparatet. Innsatsen skjer i samarbeid med ORKIS og Informasjonstelefonen mot tvangsekteskap. Stiftelsen ønsker å utvide prosjektet med nye tiltak og vil kartlegge omganget av problemet i hele Rogaland, og den er tildelt 300 000 kroner for 2003.