Klagen fra ambulansesjåførene ikke tatt til følge

0Shares

De to ble ilagt en advarsel av Statens helsetilsyn i april i fjor for
brudd på helsepersonelloven. De brøt lovens paragraf om faglig
forsvarlighet og omsorgsfull hjelp samt plikten til å yte øyeblikkelig
hjelp, fant tilsynet.

Saken ble klaget inn for Statens helsepersonellnemnd,
som nylig har behandlet den. I en pressemelding skriver nemnda at
vilkårene for å gi en advarsel var oppfylt, og at klagen dermed ikke er
tatt til følge.

Helsepersonellnemnda opprettholder konklusjonen fra Helsetilsynet om at de to ikke opptrådte rasistisk.

– Etter nemndas vurdering har ambulansepersonellet i denne situasjonen
ikke ivaretatt pasienten og de pårørendes behov for omsorgsfull hjelp.
De har ikke klart å kommunisere med pasienten, pårørende,
tilstedeværende og politi, og har vist en lite omsorgsfull atferd i
forbindelse med utførelse av sitt arbeid, skriver Nemnda.