-Pakistanere sliter med overvekt

0Shares

– Dessverre er det veldig mange i det pakistanske miljøet som sliter
med overvekt. Det er særlig første generasjon og de eldre som rammes av
hjertesykdommer og diabetes på grunn av feilernæring og lite mosjon,
forteller Arshad Sultan til Akers Avis Groruddalen.

Sultan jobber som lege på Ullevål sykehus og kan mye om emnet. Han
ble invitert av organisasjonen, sammen med kollega Hamad Raza, for å
holde et foredrag på Furuset om følgene av feilernæring og lite mosjon.

– Forebygging er bedre enn behandling. Derfor prøver vi å endre
holdningene til mange i miljøet. Det er mye uvitenhet hos oss om dette
emnet så vi må forklare dem at det å spise riktig og balansert samt
trimme er bra for helsa, forteller Sultan.

ed hjelp av
youtube-videoer og powerpoint presentasjon kunne Sultan illustrere hva
sykdommene gjør med kroppen og hvilke grep man bør ta for å unngå dem.
Kollegaen Raza pratet om mosjon og hvor viktig fysisk aktivitet er for
helsa.

Ittehad Cultural Society er en organisasjon som setter fokus på å
diskutere aktuelle temaer med medlemmene sine. Selv om møtet var det
første den unge organisasjonens historie, vil det bli tatt opp flere
temaer i fremtiden, skriver Akers Avis Groruddalen.