14 431 asylsøkere til Norge i 2008

0Shares

Det er mer enn en dobling fra året før da 6 528 personer
søkte asyl.

Antall asylsøkere økte gjennom året frem til det nådde en
topp i august med 1 699 søkere. Siden stabiliserte ankomstene seg på et litt
lavere nivå enn i toppmåneden. I desember kom det 1 451 asylsøkere, mot 1 450
måneden før.

Det kom flest asylsøkere fra Irak, Eritrea, Afghanistan,
Somalia og Russland.

Også asylsøkere som oppga å være enslige mindreårige barn,
steg kraftig fra 403 i 2007 til 1374 i 2008. De fleste kommer fra Afghanistan
(579) og Irak (364).

Av det totale antall søkere er det 73 prosent menn og 27 prosent kvinner.

43 nye mottak

Økningen i antall asylsøkere har gjort det nødvendig å øke
antall asylmottak.

– Sammen med kommuner og lokalsamfunn har vi lykkes
med å opprette 43 nye mottak. 2008 har vist statlige og lokale myndigheters
evner å spille på lag når situasjonen krever det, sier UDI-direktør Ida Børresen.

10 største asylland

Land

2008

2007

Irak

3137

1227

Eritrea

1799

789

Afghanistan

1363

234

Somalia

1293

187

Russland

1078

863

Statsløs

940

515

Iran

720

222

Nigeria

436

108

Serbia*

363

585

Etiopia

354

241

* Serbia og Kosovo var samlet i statistikken for 2007.