– Obama må legge ned fangeleiren

0Shares

Amnesty
International ber Barack Obama om at han snarlig etter tiltredelsen setter en
dato for nedleggelsen av leiren.

– Det er på tide at den norske regjeringen sier
seg villig til å ta imot noen av dem som skal løslates fra Guantánamo, men som
ikke kan vende trygt tilbake til hjemlandet sitt, sier John Peder Egenæs,
generalsekretær i Amnesty International Norge.

– De fleste av disse menneskene har sittet
fengslet i flere år uten at de har blitt tiltalt for en eneste forbrytelse. Det
er utvilsomt først og fremst USAs ansvar å sørge for fangenes sikkerhet etter
at de slipper ut. Men menneskelige hensyn må tas overfor folk som i flere år
har vært uskyldig fengslet, sier Egenæs.

Amnesty ber i tillegg den nye presidenten
støtte en uavhengig undersøkelseskommisjon for brudd på menneskerettighetene
begått av, eller på vegne av USA, som en del av ”krigen mot terror”. Dette for
å signalisere en fundamental endring i USAs politikk i kampen mot terror.

– Vi ber ikke om det umulige. Barack Obama har
allerede vist vilje til å rette opp noen av feilene gjort av Bush-regjeringen.
Vi ber han bare praktisere dette engasjementet, sier Irene Khan, Amnesty
Internationals internasjonale generalsekretær.

– Å stenge Guantánamo kan markere begynnelsen
på et rent brudd med tidligere politikk. Men bare om det blir gjort på en måte
som helt oppfyller USAs internasjonale forpliktelser. Det må ikke samtidig
etableres et nytt Guantánamo med et annet navn ett annet sted, advarer Irene
Khan.