Negativt bilde av innvandrere i media

0Shares

Temaet innvandrere og medier var ett av spørsmålene i en undersøkelse Opinion foretok for Den Norske Mediefestivalen i Bergen. Svarene viser at 51 prosent av publikum, og 53 prosent av journalistene selv mener innvandrerne fremstilles negativt i mediene. Bare en tredel mener at innvandrerne fremtilles på en nøytral måte.

– Det er et problem for mediene i den grad man ønsker å holde en nøytral dekning og framstille folk på en nøytral måte, sier Kristin Taraldsrud Hoff i Opinion til NRK.

Frilansjournalist Merete Lindstad har jobbet med temaet i mange år. Hun forbereder nå er undersøkelse om hvordan mediene omtaler innvandrere i Norge.

– Det er først og fremst i spesifikke saker som handler bare om minoriteter vi møter dem, og det er ofte i saker hvor de er problematiske. Enten er de kriminelle, eller det dreier seg om problemer mellom enkeltpersoner eller grupperinger i minoritetsmiljøene. Andre ganger er de veldig eksotiske, litt blomstrende og artige bidrag til vårt grå norske sosialdemokratiske samfunn. Men de er utenfor: Det er dem, og så er det oss, mener Lindstad i følge NRK.