– Krev troskapsløfte av innvandrere

0Shares

Et forslag om at det bør opprettes en mer seremoniell ordning er sendt ut på høring av kommunalminister Erna Solberg.

Forslaget går inn for at fylkesmannen arrangerer en velkomstseremoni et par ganger i året for nye statsborgere. Ordningen er tenkt å være frivillig.

Men det er Aslam Ahsan uenig i.

I et innlegg i Aftenposten skriver Ahsan at en slik velkomstseremoni bør være obligatorisk.

Manglende deltagelse bør resultere i at innvilget statsborgerskap faller bort. Dessuten bør det stilles krav til nye landsmenn om lojalitet og troskap til Norges Grunnlov, skriver han.

– For oss er det vanskelig å forstå at til tross for påvist manglende integrering, har ikke kommunalminister Erna Solberg i sitt endringsforslag til den nye statsborgerskapsloven stilt krav om lojalitet og troskap fra nye borgere, skriver Ahsan.

Norsk statsborgerskap bør man få etter at samfunnet har understreket og markert de grunnverdier det er tuftet på, mener Aslam Ahsan.

Et forslag om å avlegge troskapsløfte ble fremmet for Stortinget av Kystpartiet i fjor, skriver Aftenposten. Forslaget fikk bare tilslutning fra Frp. Alle andre partier stemte imot.