Ti av 8.000 fikk asyl etter klage

0Shares

I alt 336 personer av 8.185 personer som klagde fordi de hadde fått avslag på asylsøknaden, fikk omgjort vedtaket om avslag. Ti av disse fikk asyl, resten fikk opphold i Norge på humanitært grunnlag.

Det går fram av Utlendingsnemndas årbok for 2001 og 2002, skriver Klassekampen.

I 2002 fikk 332 personer innvilget asyl i Norge, 2.958 personer fikk opphold på humanitært grunnlag, og 9.066 personer fikk avslag på sin søknad. 3.763 asylsøkere fikk ikke realitetsbehandlet sin søknad, men ble sendt tilbake til det første landet de søkte asyl i eller der de fikk utstedt visum.