Krever bedre behandling av forfulgte

0Shares

Rapporten «I god tro» undersøker om religiøse forfulgte flyktninger får beskyttelse og ser på norsk forvaltnings- og rettspraksis for personer som har flyktet på grunn av sin religion eller tro. Rapporten hevder at
Utlendingsnemnda i for liten grad undersøker lokale religiøse forhold
for søkere, og at dette kan føre til at for få får status som forfulgte.

– I stedet for at en asylsøker må bevise at det er hundre prosent
sikkert at han vil bli forfulgt i hjemlandet, vil jeg at myndighetene
skal være hundre prosent sikre på at søkeren ikke blir forfulgt, sier Ed Brown til Vårt Land. Han er menneskerettighetsrådgiver i Norsk Misjon i Øst (NMØ), og
etterlyser nå en debatt om bevisbyrden i forbindelse med den nye
utlendingsloven som trer i kraft 1. januar 2010.

– Tvilen må komme asylsøkeren til gode, mener han.

Rapporten er laget
av advokat Thom Arne Hellerslia, på oppdrag fra Norsk Misjon i Øst,
Mellomkirkelig råd, Norges Kristne Råd og Norsk organisasjon for
asylsøkere
(NOAS). Hellerslia mener det er et problem at få asylsøkere behandles i full nemnd, og at dette kan gå ut over rettssikkerheten.

– Det vil være en mer rettssikker behandling dersom man behandler flere saker i full nemnd, sier Hellerslia til Vårt Land.

UNE sier at de vil lese rapporten med interesse og deretter vurdere om de skal forandre praksisen.