– Barnehagetilbudet for samiske barn for dårlig

0Shares

– Samiske barnehager i dag er tokulturelle barnehager, hvor norsk er dominerende og samisk en minoritet.

Det sier forsker Marianne Helene Storjord ved Universitetet i
Tromsø til Barnehage.no. Gjennom doktoroppgaven «Barnehagebarns liv i en samisk
kontekst» har hun blant annet studert hvordan samisk språk, kultur og
tradisjon ivaretas i de samiske barnehagene i Norge.

– Ifølge loven skal den samiske kulturen og språket være dominant i
det daglige. Bøker, språk og fortellertradisjoner skal være samiske.
Det opplevde jeg ikke at det var i de barnehagene jeg studerte, sier
hun.

– De voksne snakker samisk, men ikke helt konsekvent. Barna leker på
norsk – og får dermed ikke brukt samisk i leken dem i mellom.
Personalet er heller ikke flinke nok til å bryte inn og oppfordre barna
til å leke på samisk, fortsetter forskeren.

I festsammenhenger, derimot, er det vanligere å fronte det samiske. Da tas koftene på, og den samiske maten kommer på bordet.

– Til daglig spiser man vanlig norsk hverdagskost som brød og
pålegg, med lite samiske innslag. Samisk mat lages kun ved spesielle
begivenheter. Når det er fest skal man markere at man er samer og tar
frem det samiske, sier Storjord.

I Jentoftsletta barnehage i Bodø feires samefolkets dag i dag.