Mange branner i asylmottak

0Shares

–Det er en kjensgjerning at det har vært en del flere branner i den type boliger enn i normal boligmasse, sier avdelingsdirektør Terje Olav Austerheim i Direktoratet for brann(DBE) til Aftenposten.

Direktoratet vil sammen med UDI se på hva som kan gjøres for å gjøre det tryggere å bo i norske asylmottak.

Beboerne som kommer til norske asylmottak, er ofte ikke vant til å bruke elektrisitet til oppvarming. Mange er heller ikke vant med å bo i hus av tre.

Ifølge Norsk Brannvernforening er ingen omkommet ved de mange brannene i asylmottak.