Partier lover valgkamp fri for fremmedfrykt

0Shares

Siden terroranslaget mot World Trade Center den 11. september 2001 har frykten for terror og for det fremmede vært økende, også i Norge. I en situasjon som dette mener Senter mot etnisk diskriminering at norske politikere har et spesielt ansvar. Effektive tiltak for å sikre norske interesser og innbyggere er viktig, men kampen mot terror må ikke undergrave hardt opparbeidede demokratiske rettigheter som frihet, likeverd og toleranse.

Hensikten med erklæringen er å ansvarliggjøre politikere og partiledere til ikke å spille på fremmedfrykt og rasisme for kortsiktig politisk gevinst. Norge er et flerkulturelt samfunn. Dette stiller krav til oss alle og ikke minst til våre politikere.

Les erklæringen

http://www.smed.no/dokumenter/valg2003.doc

Les brevet til partilederne

http://www.smed.no/dokumenter/partilederbrev.doc

Les pressemeldingen, og listen over partiledere som støtter erklæringen

http://www.smed.no/dokumenter/Pressemelding18.06.doc