– Regjeringen diskriminerer asylsøkerbarna

Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må i dag bo på ordinære asylmottak.

FO, Redd Barna, Advokatforeningen
og Psykologforeningen kjempet for at barnevernet skal få overta
omsorgen for alle enslige mindreårige asylsøkere. I januar 2007 overtok det statlige barnevernet formelt omsorgen
for barna opp til 15 år.

– Omsorgssituasjonen har blitt bedre både når
det gjelder kvalitet og rettssikkerhet for disse barna. Men fortsatt
driver regjeringen en systematisk diskriminering av asylsøkerbarn. Enslige
mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må i dag bo på ordinære
asylmottak. Asylmottak er et midlertidig bosted og er ikke ment å være
et sted der barn tilbringer sin barndom, skriver
Erling Segelstad, Randi Kjøs og Olav Neerland i FO Hedmark i et innlegg i Hamar Arbeiderblad.

De skriver at forholdene
ved asylmottak er langt dårligere enn på institusjoner regulert etter
barnevernloven. På grunn av lav bemanning er det ikke nok ressurser til
å ivareta omsorgsansvaret i god nok grad. Mange av barna er ensomme og
de har traumer og historier som de er alene med. På mottakene er det
for få voksne til å håndtere problemene. I tillegg vet vi at flere barn
forsvinner fra asylmottakene og at noen blir ofre for menneskehandel i
Norge.

– Det er trist
og uforståelig at regjeringen i praksis velger å møte verdens fattige
og forfulgte på en inhuman og usolidarisk måte. Enslige mindreårige
asylsøkerbarn som i dag er 15 år, vil gå gjennom hele ungdommen sin
uten å få et godt nok omsorgstilbud. De blir sittende på «venterommet»
og må etter beste evne leve sitt liv der, skriver de i innlegget.